Algues vermelles

Filo Rhodophyta

Les algues vermelles o rodòfits són un important grup d’algues que comprèn unes 7000 espècies d’una gran diversitat de formes i grandàries. Es caracteritzen per la seva immobilitat. Els seus plasts presenten dues membranes, clorofil·la i pigments accessoris, els quals emmascaren el color de la clorofil·la i li donen el color vermell distintiu d’aquestes algues.