Fons de sorra

Substrat sedimentari – fons de sorra

Com ja s’ha dit, els fons de sediment s’intercalen en la zona de Mataró en els prats de Posidonia oceanica i les barres rocoses. D’aquestes últimes ja ens em ocupat, de manera que analitzarem ara les comunitats sobre sediment, i separarem les que tenen una estrat de vegetació de les que no, fet que marca profundes diferències ecològiques.

Sense entrar en molts detalls, en l’àrea d’estudi existeixen cuatre comunitats d’aquest tupus: els fons sorrencs de zones molt exposades a l’onatge, els fons de sorres mitges, els fons de sorres gruixudes i graves, i els fons detrítics costaners. Respecta a altres àreas, trobem a faltar els fons de sorres fines, pràcticament absents de l’àrea per l’intens hidrodinamisme que sofreig la costa de Mataró, oberta a molts vents. En tots ells els organismes dominant són, en la seva major part, invisibles per el bussejador ja que componen la anomenada infauna, o conjunt d’animals que viuen dintre del sediment. Moltes vegades cal dons, recollir aquests sediments, passar-los per un sedàs de malla molt fina, i amb paciènciai sota la lupa y al microscopi, separar els nombríssims organismes que trobem, principalment cucs poliquets, moluscs bivalves i petits crustacis (amfípodes, cumacis, isòpodes …). El coneixement d’aquests organismes queda relegat a uns pocs especialistes i no anem a referir-nos a ells, encara que si esmentarem les característiques de cadascún d’aquests ambients, així com les escasses espècies que en ells podem distingir a primera vista.
— Text subministrat per l’SPAS – Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró, extreta del seu llibre  “EL MAR DE MATARÓ SPAS 1959-2009. Autors del article: Javier Romero i Enric Ballesteros