Fotografia de la natura

TIPUS DE FORMACIÓ

1. Cursos En línia: Tota la part teòrica es realitza íntegrament en línia, realitzant els alumnes les pràctiques pel seu compte, presentant en finalitzar els resultats per a la seva avaluació. Disposa d’aula virtual i professor disponible.
2. Tallers: Inclouen el curs En línia més un dia o més d’estada en un entorn natural adequat a la temàtica del curs, acompanyats del tutor de fotografia.

OBJECTIUS
En acabar el curs, l’alumne tindrà els coneixements per a prendre correctament fotografies de la naturalesa amb equips fotogràfics bàsics.
Aprendre quins equips i accessoris es necessiten i quins són els seus resultats.
Conèixer les diferents tècniques utilitzades per a l’obtenció de fotografies en la naturalesa.
Conèixer els elements bàsics per a l’anàlisi de fotografies, així com la seva edició i impressió.

A QUI VA DIRIGIT
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que no tenen experiència en la fotografia de naturalesa i que desitgen iniciar-se en aquesta activitat.

TEMARI

 1. Introducció a la fotografia de natura
 2. Quin equip necessito? – Requisits i descripció dels equips utilitzats actualment.
 3. Coneix el teu equip fotogràfic – Tècnica fotogràfica
 4. Especialitats
  – Fotografia de paisatges o gran angular
  – Fotografia de fauna
  – Macrofotografia
  – Fotografia de flora
 5. Anem a fotografiar – La fotografia en la pràctica
 6. Millorar les fotografies – La composició artística en la fotografia
 7. Preparar les fotografies per a utilitzar-les – Edició digital i utilització de les fotografies
 8. Valora les teves fotos – Valoració d’imatges
 9. Respecte a l’entorn natural

PLANIFICACIÓ
El curs En línia està dissenyat per a una durada d’aproximadament unes 20 hores, que es realitza en línia en un mínim de 4 dies i un màxim de 60 dies.
Una vegada acabada la part teòrica, l’alumne efectua una sèrie de pràctiques i en finalitzar-les presenta un porfoli com a pràctica final del curs.

REQUISITS DE L’ALUMNE
No hi ha requisits especials per a la realització del curs.
Per a les seves pràctiques, l’alumne ha de disposar d’un equip fotogràfic (compacte, bridge o rèflex) amb una òptica que preferentment vagi entre els 24mm i els 100mm de focal.
Tenir coneixements bàsics de l’ús del seu equip fotogràfic.

DADES GENERALS DELS CURSOS I TALLERS

CURSO EN LÍNEA
Duración del curso El alumno dispone de un mínimo de 6 días y un máximo de dos meses.
Lugar de realización Las prácticas del curso las realiza el alumno por su cuenta en lugares de su elección.
Preinscripción En este curso no se necesita preinscripción.
Forma de pago Es un pago único al iniciar el curso, el cual se activa inmediatamente. El pago se realiza mediante transferencia o tarjeta de crédito/débito.
TALLER DE FOTOGRAFÍA
Duración del taller El alumno dispone de un mínimo de 6 días y un máximo de dos meses. Posteriormente a la finalización del curso en línea, se organizarán el taller acompañados del tutor de fotografía y de un guía experto en la zona
Lugar de realización Se determinarán en función de la disponibilidad y la época del año.
Preinscripción En este curso se necesita una preinscripción equivalente al 40% del total del taller.
Forma de pago Un primer pago en concepto de preinscripción donde se activa el curso, y un pago posterior cuando se determine hasta cubrir el total. El pago se realiza mediante transferencia o tarjeta de crédito/débito.