Cogombres i eriçons

Clase Holothuroidea

Les holotúries o holoturioïdeus, coneguts vulgarment com a cogombres o caralls de mar, són una classe dels Equinoderms que inclou animals de cos vermiforme allargat i tou que viu en els fons de les mars de tot el món. Pertany al mateix grup (Echinodermata) que els eriçons de mar o les estrelles de mar encara que aparentment no tenen la simetria pentarradial característica dels altres representants d’aquest grup.

Clase Echinoidea

Els equinoïdeus (Echinoidea), comunament coneguts com a eriçons de mar, són una classe dels Equinoderms. Són de manera globosa o discoidal, manquen de braços i tenen un esquelet extern, cobert només per l’epidermis, constituït per nombroses plaques calcàries unides entre si rígidament formant una closca, en les quals s’articulen les pues mòbils.