Algues verdes

Filo Chlorophyta

Els cloròfits (Chlorophyta) són una divisió d’algues verdes que inclou al voltant de 8.200 espècies d’organismes eucariotes majoritàriament aquàtics fotosintètics. La divisió conté tant espècies unicel·lulars com pluricel·lulars. Si bé la majoria de les espècies viuen en hàbitats d’aigua dolça i un gran nombre en hàbitats marins, altres espècies s’adapten a una àmplia gamma d’entorns.
La reproducció pot ser sexual, de tipus oogàmia o isogàmia. No obstant això, algunes espècies poden reproduir-se asexualment, mitjançant divisió cel·lular o formació d’espores.